ล่องแก่งหนานมดแดง
 
หน้าแรก ล่องแก่งหนานมดแดง น้ำตกหนานปลิว ที่พัก แผนที่ กระดานข่าว ติดต่อเรา
 
Nhanmoddang Rafting
 
+++ล่องแก่งหนานมดแดง+++
ล่องแก่งหนานมดแดง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอำเภอป่าพะยอม
    จังหวัดพัทลุง เปิดให้บริการล่องแก่งแก่นักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัย โดยมีจุด
    ปล่อย จากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ซึ่งการล่องแก่งที่นี่ไม่ต้องกังวลถึงฤดูกาล และ
    นักท่องเที่ยว สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มีแก่งที่ผจญภัยกว่า 40 แก่ง โดย
    เฉพาะแก่งที่น่าตื่นเต้นเร้าใจมาก อย่างเช่น แก่งลุงจวน แก่งสองพี่น้อง
    แก่งมดแดง แก่งยาว และแก่งไม่ไผ่ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ของการ
    ล่องแก่ง จะใช้ ประมาณ 2 ชั่วโมง สามารถชมธรรมชาติริมฝั่งคลอง อาทิ
  ดอกระฆังทอง สาหร่ายปะการัง ............. อ่านเพิ่มเติม
    โยชน์เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการพระราชดำริ 53,500ไร่ ซึ่งถือ
    ได้ว่าเป็นแหล่งต้นน้ำของโครงการลุ่มแม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  และยังให้ประโยชน์ในการใช้สอยแก่ประชาชนทั้งชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและั
  ชาวจังหวัดพัทลุง ซึ่งน้ำที่ไหลผ่านจะเป็นการแบ่งเขตจังหวัดระหว่าง 2 จังหวัด
  ซึ่งอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่สามารถชมพระอาทิตย์
    ตก หรือสามารถตกปลาน้ำจืดหลายชนิด ............. อ่านเพิ่มเติม
 
+++ น้ำตกหนานสวรรค์ +++  
  น้ำตกหนานสวรรค์ ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ซึ่งเกิด  
จากแหล่งน้ำซับบนเทือกเขาบรรทัด ตกลงมาเป็นแอ่งน้ำน้อยใหญ่ไหลลงสู่อ่างเก็บ
 
น้ำห้วยน้ำใส ซึ่งเส้นทางในการเดินทางสะดวก สามารถนำพาหนะเข้าถึงตัวน้ำตก  
ได้ซึ่งน้ำตกหนานสวรรค์ยังมีเส้นทางที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถชมและศึกษาระบบ  
นิเวศน์วิทยา บริเวณริมน้ำตกหนานสวรรค์ได้ซึ่งมีพรรณไม้นานาพรรณหลายชนิด  
อาทิเช่น ดงพญาเย็น กล้วยไ้ม้ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งยังมีผาหินล้อมที่สวยงามให้นักท่อง  
เที่ยวได้เดินชมระหว่างช่องผาหิน
 
             
  +++ ถ้ำวังนายพุฒ +++
     
   
   
   
   
   
   
 
     
+++ น้ำตกหนานปลิว +++  
     
   
   
   
   
   
   
 
     
  +++ วัดวังหอมพุทธาราม +++
     
   
   
   
   
   
   
 
     
+++ ทะเลน้อย +++  
  ทะเลน้อยเป็นทะเลน้ำจืดตลอดทั้งปี อยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบ  
สงขลา พื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย มีพื้นที่รวมกัน 285,625 ไร่ โดย  
สภาพ พื้นที่มีลักษณะค่อนข้างกลมมีอาณาเขตผืนน้ำประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ 20,000ไร่ มีชุมชนกระจายอยู่โดยรอบทางตอนเหนือเป็นป่าพรุเสม็ด  
สลับทุ่งหญ้า มีระดับน้ำลึกเฉลี่ย 1.2 เมตร พรุควนขี้เสี้ยนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  
ทะเลน้อย ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญของโลกและเป็นแห่งแรกของ
 
ประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียด้วย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  
ถึงเมษายน ของทุกปี จะมีนกอพยพนับแสนตัว ............. อ่านเพิ่มเติม
     
  +++ Amazonthailand +++
    สัมผัสกับชีวิตที่ไร้ขีดจำกัดและประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือน
  ใครกับการพายเรือคายัค ท่องป่าดึกดำบรรพ์ ที่ถูกเรียกขานว่า
  "อเมซอน เมืองไทย" ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทยโดยเรา
  จะพาคุณเพลิดเพลินไปกับการสำรวจพื้นที่ป่าพรุดึกดำบรรพ์ ที่มีเนื้อที่กว่า 6000
  ไร่ ศึกษาวิถีธรรมชาติของพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสมบูรณ์ระดับโลก ชมพันธุ์พืช พันธุ์
  สัตว์ และนกแสนสวยนานาชนิด อาทิเช่น นกช้อนหอย นกเปล้าใหญ่ เป็นต้น แบบ
 

ใกล้ชิดและปลอดภัยกับการดูแลนำทางโดยมัคคุเทศน์ท้องถิ่นผู้ที่เกิดและเติบโต

มากับผืนป่าแห่งนี้ ............. อ่านเพิ่มเติม
     
+++ เดินป่าเขาเจ็ดยอด +++  
  สัมผัสกับสุดยอดขุนเขารอยต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง ตรัง และสตูล ดินแดน  
ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,157 เมตร ณ ที่ที่คุณสามารถมองทัศนียภาพได้  
รอบด้านแบบ 360 องศา จากตำแหน่งยืนเพียงจุดเดียว สัมผัสทะเลหมอกยามเช้า  
ในดินแดนภาคใต้ ชมพันธุ์ไม้แปลกตาและพันธุ์สัตว์หายากหลากหลายชนิด เช่น  
สมเสร็จ เลียงผา ทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกป่าอีก นานาชนิด เช่น นกเงือก  
นกหัวขวาน Woodpecker นกกินปลีหางยาวเขียวGreen-tailed Sunbird  
และนกกระรอกทองแก้มขาว Blue-winged Minla เป็นต้น  
 
     
  +++ เดินป่าเขาล่อน +++
     
   
   
   
   
   
   
 
     
+++ สัมผัสวิถีชีวิต เงาะป่าซาไก +++  
  ชนเผ่าเร่ร่อนกลุ่มเดียวและกลุ่มสุดท้ายแห่งเทือกเขาบรรทัด ผู้ยังคงใช้ชีวิต  
เร่ร่อนและดำรงอยู่ท่ามกลางผืนป่าเยี่ยงวิถีชนเมื่อครั้งบรรพกาล สัมผัสวิถีชีวิตของ  
ตพวกเขาได้อย่างเป็นกันเอง กับมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญไพรและมีความใกล้ชิดเป็น  
พิเศษกับชนเผ่าซาไก